Tilgængelighed i forbindelse med ombygninger

Når en bygning skal ombygges, skal Bygningsreglementets bestemmelser overholdes. Når en offentligt tilgængelig bygning renoveres, skal der skabes niveaufri adgang til bygningen og alle fælles arealer og udendørs opholdsarealer. Eventuelle niveauspring og højdeforskelle skal udlignes, fx. med en lift fra JEMA LIFT

Her ses, hvordan der kan gives niveaufri adgang til en gårdhave med en løfteplatform.

En trappelift er en anden måde at give niveaufri adgang på. En trappelift har den fordel, at den er 2-i-1, og den kan benyttes både som trappe og løfteplatform.